خبرگزاری ساختمانی 1400

خبرگزاری ساختمانی 1400 | بروز رسانی اردیبهشت 1400

|بتن اسفنجی اتوکلاوی -09139740143--09139741175

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بلوک هبلکس. بلوک سبک گازی اتوکلاو شده، AAC، عایق صوتی حرارتی و رطوبتی می باشد. سرعت اجرای بالایی

دارد نسبت به سایر مصالح از قبیل آجر 

09139741175--09139740143

ارسال به تهران و کرج و دماوند یک روزه میباشد

مقالات دیگر...

خبرگزاری ساختمانی 1400 - QR Code Friendly

مقالات

Template Design:Dima Group